• 1. Bảo hiểm tai nạn cá nhân; 2. Bảo hiểm tai nạn do Không tặc, giết người hay Hành hung trọng tội; 3. Di chuyển y tế khẩn cấp; 4. Đưa thi hài về Việt Nam (bao gồm chi phí vận chuyển, chi phí quan tài, khẩm liệm, hỏa táng…); 5. Gián đoạn học tập (hơn một tháng)
  • Khách hàng của Du học Xanh có thể tham gia trọn gói gồm Quyền lợi bảo hiểm chuẩn và Quyền lợi bảo hiểm bổ sung, hoặc chỉ chọn tham gia Quyền lợi bảo hiểm chuẩn nếu du học sinh đã được cung cấp bảo hiểm y tế tại trường ở nước ngoài.

BACK TO TOP