• 10/10/2013 08:37:16 | 3754 lượt xem

Cách để nộp hồ sơ xin thị thực du học Úc

Quy trình nộp hồ sơ xin visa du học Úc: Du học Xanh hướng dẫn chi tiết việc chuẩn bị hồ sơ xin thị thực visa đi du học Úc  và cách ghi các loại giấy mời, giấy xác nhận ghi danh điện tử đối với học sinh sinh viên tại Việt Nam
 
I. Có 3 cách để nộp hồ sơ xin thị thực du học Úc:

Nộp hồ sơ tại trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Nhập cư và Quốc tịch Úc (DIAC) đã có một thỏa thuận với Tổ chức Di dân Quốc tế  (IOM) để tổ chức này cung cấp dịch vụ có liên quan đến việc tiếp nhận các hồ sơ xin thị thực đi Úc và đăng ký quốc tịch Úc theo huyết thống tại Việt Nam thông qua các Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVACs).

Tất cả các hồ sơ mới đều có thể nộp tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. AVACs mở cửa trong giờ làm việc và quý vị không cần phải đặt cuộc hẹn để đến nộp hồ sơ tại các trung tâm này.

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện

Hồ sơ gửi qua đường bưu điện đến bộ phận Thị thực và Quốc tịch, Đại sứ quán Úc, Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Úc, Thành phố Hồ Chí Minh: Quý vị nhớ gửi kèm biên lai lệ phí xét duyệt đơn xin thị thực hoặc quốc tịch trong hồ sơ.

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Lãnh sự quán

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán Úc, Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Úc, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin lưu ý rằng quý vị phải đăng ký một cuộc hẹn nếu quý vị muốn nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán Úc, Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Úc, Thành phố Hồ Chí Minh. Vì nhu cầu đăng ký cuộc hẹn khá cao, cuộc hẹn của quý vị có thể phải mất vài tuần lễ mới đến lượt.

Nếu bạn có vấn đề cần hỏi trước khi nộp hồ sơ, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc. Hoặc liên hệ các công ty tư vấn du học uy tín.

Nếu bạn có vấn đề cần hỏi sau khi nộp hồ sơ, xin vui lòng liên hệ với văn phòng du học Úc nơi xét duyệt hồ sơ của quý vị. Hoặc liên hệ các công ty tư vấn du học uy tín.

Lệ phí xin thị thực:

 

Lệ phí xin thị thực Úc

Bảng lệ phí và thời gian xét duyệt visa úc

Lưu ý: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2012, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc sẽ thu lệ phí dịch vụ khách hàng như sau:

Thị thực Điện tử:    VNĐ 210.000 Các diện thị thực khác:  VNĐ 441.0001.

II. Xác định tính hợp lệ của một đơn xin thị thực trên cơ sở ngày nộp đơn

Một đơn xin thị thực được xem là đã được nộp một cách hợp lệ khi đơn xin đó được chuyển đến cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự hoặc Văn phòng Di trú. Nói một cách khác, ngày nộp đơn được tính là ngày mà Bộ phận Thị thực và Quốc tịch (DIAC), Đại sứ quán Úc tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn xin, không phải là ngày nộp đơn tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC - IOM). Điều này có nghĩa là: 

Nếu bạn nộp đơn tại AVAC trong tuần làm việc thì ngày nộp đơn của quý vị sẽ được tính là ngày làm việc tiếp theo. Ví dụ: quý vị nộp đơn tại AVAC vào thứ Hai, ngày 18 tháng 10 thì ngày nộp đơn của bạn sẽ là thứ Ba, ngày 19 tháng 10 vì ngày 19 tháng 10 là ngày đơn xin của quý vị được chuyển đến văn phòng DIAC;

Nếu bạn nộp đơn vào thứ Sáu thì ngày nộp đơn của bạn sẽ được tính là ngày thứ Hai của tuần tiếp theo. Ví dụ: quý vị nộp đơn vào thứ Sáu, ngày 15 tháng 10 thì thứ Hai, ngày 18 tháng 10 sẽ là ngày nộp đơn của quý vị bởi vì ngày 18 tháng 10 là ngày đơn xin của quý vị được chuyển đến văn phòng DIAC; và

Nếu bạn nộp đơn trước dịp nghỉ lễ thì ngày nộp đơn của quý vị sẽ được tính là ngày đầu tiên mà Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự làm việc trở lại. Ví dụ: quý vị nộp đơn vào thứ Sáu, ngày 01 tháng 10 nhưng Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự đóng cửa nghỉ lễ vào thứ Hai, ngày 04 tháng 10 thì ngày nộp đơn của quý vị sẽ được tính là thứ Ba, ngày 05 tháng 10 bởi vì ngày 05 tháng 10 là ngày làm việc đầu tiên của Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự sau kỳ nghỉ lễ.

Xác định tính hợp lệ của một đơn xin thị thực trên cơ sở lệ phí xét duyệt đơn xin thị thực (VAC)

Một đơn xin thị thực được xem là đã được nộp một cách hợp lệ khi VAC theo qui định đã được thanh toán đầy đủ tại thời điểm nộp hồ sơ. Do đó, cu bạn nộp đơn xin thị thực và thanh toán VAC vào ngày cuối cùng trong năm tài chính của chúng tôi (ngày 30 tháng 06) thì đơn xin của quý vị sẽ được chuyển đến DIAC vào ngày đầu tiên của năm tài chính tiếp theo (tức là ngày 01 tháng 07); và nếu bạn nộp đơn xin thị thực và thanh toán VAC vào ngày cuối cùng của năm Dương lịch (ngày 31 tháng 12) thì đơn xin của quý vị sẽ được chuyển đến DIAC vào ngày đầu tiên của năm Dương lịch tiếp theo (ngày 01 tháng 01).

Vì vậy, VAC mới sẽ được áp dụng đối với đơn xin của bạn - nghĩa là quý vị phải thanh toán VAC theo biểu phí áp dụng từ ngày 01 tháng 07 hoặc ngày 01 tháng 01. Trong trường hợp này, quý vị sẽ được yêu cầu đóng VAC bổ sung - VAC bổ sung là phần chênh lệch giữa VAC "cũ" và VAC "mới".

Đơn vị tiền tệ

Các khoản Lệ phí xét duyệt thị thực do DIAC qui định (DIAC VACs) và lệ phí dịch vụ của AVAC-IOM đều thu bằng tiền Đồng Việt Nam (VNĐ). Xin vui lòng xem chi tiết cụ thể dưới đây.

Đề nghị các bạn lưu ý sự khác biệt về thủ tục nộp đơn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi khuyến khích quý vị đọc kỹ những hướng dẫn dưới đây.

NỘP ĐƠN TẠI HÀ NỘI NHƯ THẾ NÀO?

1. Nộp tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC)

Để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, các đơn xin thị thực có thể nộp ngay tại AVAC - chi tiết liên hệ như sau:

Địa chỉ:

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC) - (do Tổ chức Di dân Quốc tế - IOM điều hành)

Tầng 7, Tòa nhà DMC - 535 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giờ làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 08:00 - 11:30 và 13:00 - 16:30

Điện thoại: (84-4) 3736 6258     Fax: (84-8) 3736 6259

Thư điện tử (e-mail): hanoi@iom.int  Trang mạng: International Organization for Migration, Vietnam

Ngoài lệ phí xét duyệt thị thực (VACs) do DIAC qui định, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC - IOM) sẽ thu lệ phí dịch vụ từ khách hàng.

Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2012, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc thu lệ phí dịch vụ khách hàng như sau:

Thị thực Điện tử: VNĐ 210 000 - Các diện thị thực khác: VNĐ 441 000

2. Đến nộp tại Đại sứ quán Úc

Ngoài ra, đương đơn có thể xin một cuộc hẹn để đến nộp đơn tại Bộ phận Thị thực và Quốc tịch (DIAC), Đại sứ quán Úc. Đương đơn sẽ không được vào Đại sứ quán nếu không có hẹn trước.

Tại sao tôi phải có một cuộc hẹn?

Bạn không cần xin cuộc hẹn khi đến IOM. Nhưng bạn phải xin cuộc hẹn khi đến Đại sứ quán để: nộp đơn xin thị thực;  bổ sung các giấy tờ còn thiếu; nhận các quyết định về thị thực / quốc tịch; và hỏi các thông tin chung.

NỘP ĐƠN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHƯ THẾ NÀO?

1. Nộp tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC)

Để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, các đơn xin thị thực có thể nộp ngay tại AVAC - chi tiết liên hệ như sau:

Địa chỉ:

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC) - (do Tổ chức Di dân Quốc tế - IOM điều hành)

Tầng 8, Toà nhà PDD 162 Pasteur, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 08:00 - 12:00 và 13:00 - 17:00

Điện thoại: (84-8) 3827 7384    Fax: (84-8) 3827 7385 - (e-mail): hcmc@iom.int

Trang mạng: International Organisation for Migration, Vietnam

Ngoài lệ phí xét duyệt thị thực do DIAC qui định, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC - IOM) sẽ thu lệ phí dịch vụ từ khách hàng. Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2012, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc thu lệ phí dịch vụ khách hàng như sau:

Thị thực Điện tử: VNĐ 210 000 - Các diện thị thực khác: VNĐ 441 000

2. Đến nộp tại Tổng Lãnh sự quán Úc

Đương đơn muốn giao dịch trực tiếp với Bộ phận Thị thực và Quốc tịch (DIAC), Tổng Lãnh sự quán Úc sẽ phải xin một cuộc hẹn trước khi đến Tổng Lãnh sự. Để đăng ký cuộc hẹn, quý vị có thể gửi thư điện tử (e-mail) về địa chỉ: immigration.hochiminhcity@dfat.gov.au hoặc gọi điện đến số: (84-8) 3521 8260 trong giờ tiếp khách hàng của chúng tôi.

Xin lưu ý là bạn sẽ không được vào DIAC nếu không có hẹn trước.

Qui định này không ảnh hưởng tới những khách hàng đến AVAC. AVAC vẫn tiếp tục mở cửa phục vụ quý vị theo giờ làm việc nói trên.

=> Các bước xin visa du học Úc nhanh nhất

Lưu ý: Mọi thắc mắc về du học Úc, visa du học Úc, bạn có thể theo dõi trực tiếp tại Đại sứ quán Úc, hoặc liên hệ trực tiếp với các công ty tư vấn du học Uy tín để được giải đáp nhanh hơn.

Quý phụ huynh học sinh có thể tìm hiểu và được tư vấn xin visa du học Úc chuyên nghiệp tại:

VIET GREEN EDUCATION., JSC - TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC XANH
              -- Believe Together --
Trụ sở chính: P102 H50, Ngõ 41/27 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 84.4.62785649 / 84.4.36285414  - Fax: 84.4.36285415 - Hotline: 090 4678 583
Website: www.duhocxanh.com
Email: duhocxanh@gmail.com  | vietgreenedu@gmail.com | Yahoo Chat:  duhocxanh

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN & CHI NHÁNH:
* Chi nhánh Quảng Bình:
Địa chỉ: 64 Hoàng Diệu, P. Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình
Tel:  052.386 86 66    Fax: 052.3836 336    Email: vietgreenedu@gmail.com
Mobile: 090 4679 583| 01235 333 331

BACK TO TOP