• 19/07/2013 07:23:12 | 3057 lượt xem

Hình ảnh mới của du học sinh Vũ Thành Trung từ Sydney, Úc

Hình ảnh mới của du học sinh Vũ Thành Trung từ Sydney, Úc. Du học sinh Vũ Thành Trung đã hội nhập rất nhanh với bạn bè quốc tế ở trường Anh Văn. Chúc bạn Vũ Thành Trung luôn hạnh phúc, học giỏi và gặp nhiều người bạn tốt.

 

Vũ Thành Trung (bên phải)

 

 

BACK TO TOP