• 21/03/2020 13:38:19 | 569 lượt xem

Quy trình nộp hồ sơ Công nhận văn bằng do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

1. TRỰC TIẾP NỘP HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM CÔNG NHẬN VĂN BẰNG trực thuộc CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Cần nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Công nhận văn bằng trực thuộc Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian nộp hồ sơ và trả kết quả: Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần (các ngày khác vui lòng liên hệ bằng email và nộp hồ sơ theo đường Bưu điện).

Tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu điện. Khuyến nghị nên nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát nhanh của bưu điện, gửi email liên hệ tới duhocxanh@gmail.com / vietgreenedu@gmail.com để tiết kiệm thời gian đi lại, chờ đợi của quý vị.

Giờ làm việc thứ 2 - thứ 7: Sáng:   8:00 – 11:45; Chiều: 14:00 – 17:00.

Lưu ý: Mang theo bản gốc để đối chiếu; các bản sao công chứng dịch/công chứng xếp theo thứ tự như trong trang:

ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG

HỒ SƠ GỒM CÓ:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (đăng ký tại Phòng Quản lí thi tuyển sinh và Công nhận văn bằng); hoặc download tại: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc

2. Một (01) bản sao văn bằng, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

3. Một (01) bản sao phụ lục văn bằng (nếu có), kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

4. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

5. Một (01) bản sao chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của chương trình liên kết đào tạo, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu chương trình yêu cầu);

6. Giấy xác nhận hoặc công văn xác nhận theo học và hoàn thành chương trình liên kết đào tạo do cơ sở giáo dục Việt Nam cấp;

7. Văn bản xác định thời gian học tập ở nước ngoài (đối với các chương trình LKĐT có thời gian học ở nước ngoài): có thể là xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại hoặc là bản sao hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh phù hợp với thời gian học (có đối chiếu với hộ chiếu gốc khi nộp hồ sơ).

Mẫu 01: Chương trình LKĐT giữa Trường Máy tính Genetic (Singapore) và Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

1. (01) Đơn đề nghị công nhận văn bằng;

2. (01) Bản công chứng dịch văn bằng Cao đẳng (Higher Diploma);

3. (01) Bản công chứng dịch bảng điểm Cao đẳng (Higher Diploma);

4. (01) Bản công chứng dịch văn bằng Trung cấp (Diploma);

5. (01) Bản công chứng dịch bảng điểm Trung cấp (Diploma);

6. (01) giấy xác nhận của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội: xác nhận học viên đã hoàn thành chương trình liên kết với Trường Máy tính Genetic, Singapore tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Lưu ý: Đối với chương trình 05 năm  học viên được cấp bằng Higher Diploma tương đương trình độ Cao đẳng; đối với chương trình 03 năm học viên được cấp bằng Diploma tương đương trình độ Trung cấp.

Mẫu 02: Chương trình LKĐT giữa Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội và Học viện TAFE Nam Úc (Nam Adelaide)

1. (01) Đơn đề nghị công nhận văn bằng;

2. (01) Bản công chứng dịch văn bằng Cao đẳng do Học viện TAFESA (Australia) cấp;

3. (01) Bản công chứng dịch bảng điểm Cao đẳng do Học viện TAFESA (Australia) cấp;

4. (01) giấy xác nhận do Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cấp.

 

Hồ sơ mẫu Cao đẳng liên kết đào tạo

ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG

HỒ SƠ GỒM CÓ:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (đăng ký tại Phòng Quản lí thi tuyển sinh và Công nhận văn bằng); hoặc download tại: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc

2. Một (01) bản sao văn bằng, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

3. Một (01) bản sao phụ lục văn bằng (nếu có), kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

4. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

5. Một (01) bản sao chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của chương trình liên kết đào tạo, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu chương trình yêu cầu);

6. Giấy xác nhận hoặc công văn xác nhận theo học và hoàn thành chương trình liên kết đào tạo do cơ sở giáo dục Việt Nam cấp;

7. Văn bản xác định thời gian học tập ở nước ngoài (đối với các chương trình LKĐT có thời gian học ở nước ngoài): có thể là xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại hoặc là bản sao hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh phù hợp với thời gian học (có đối chiếu với hộ chiếu gốc khi nộp hồ sơ).

Mẫu 01: Chương trình LKĐT giữa Trường Máy tính Genetic (Singapore) và Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

1. (01) Đơn đề nghị công nhận văn bằng;

2. (01) Bản công chứng dịch văn bằng Cao đẳng (Higher Diploma);

3. (01) Bản công chứng dịch bảng điểm Cao đẳng (Higher Diploma);

4. (01) Bản công chứng dịch văn bằng Trung cấp (Diploma);

5. (01) Bản công chứng dịch bảng điểm Trung cấp (Diploma);

6. (01) giấy xác nhận của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội: xác nhận học viên đã hoàn thành chương trình liên kết với Trường Máy tính Genetic, Singapore tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Lưu ý: Đối với chương trình 05 năm  học viên được cấp bằng Higher Diploma tương đương trình độ Cao đẳng; đối với chương trình 03 năm học viên được cấp bằng Diploma tương đương trình độ Trung cấp.

Mẫu 02: Chương trình LKĐT giữa Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội và Học viện TAFE Nam Úc (Nam Adelaide)

1. (01) Đơn đề nghị công nhận văn bằng;

2. (01) Bản công chứng dịch văn bằng Cao đẳng do Học viện TAFESA (Australia) cấp;

3. (01) Bản công chứng dịch bảng điểm Cao đẳng do Học viện TAFESA (Australia) cấp;

4. (01) giấy xác nhận do Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cấp.

 

ĐỐI VỚI NGƯỜI DU HỌC TOÀN PHẦN TẠI NƯỚC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ

HỒ SƠ GỒM CÓ:

(Chỉ yêu cầu nộp 01 bộ hồ sơ)

I. Hồ sơ bắt buộc theo quy định:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng Tiến sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, theo mẫu download tại: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc

2. Một (01) bản sao văn bằng Tiến sĩ (có công chứng dịch sang tiếng Việt);

3. Các văn bản thể hiện tính hợp pháp về trình độ học vấn đầu vào trước khi học Tiến sĩ, gồm:

a) Một (01) bản sao văn bằng Thạc sĩ (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

b) Một (01) bản sao kết quả học tập Thạc sĩ (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

c) Một (01) bản sao văn bằng Đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

d) Một (01) bản sao kết quả học tập Đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

(Đối với một số trường hợp cụ thể, theo Quy chế tuyển sinh của nước cấp bằng, có thể học thẳng từ chương trình kỹ sư/bác sĩ, hoặc đại học kết quả loại giỏi…. vào thẳng chương trình nghiên cứu sinh)

II. Hồ sơ bổ trợ giúp cho tiến độ thẩm định nhanh hơn:

1. Một (01) bản sao phụ lục văn bằng hoặc bảng kết quả học tập chương trình Tiến sĩ (nếu có theo quy định của cơ sở đào tạo) (công chứng dịch sang tiếng Việt);

2. Minh chứng du học ở nước ngoài (quý vị cung cấp càng nhiều minh chứng thì việc xác minh càng chính xác và hiệu quả hơn):

 • Bản sao hộ chiếu có visa học tập (hoặc thẻ cư trú mục đích du học);
 • Quyết định cử đi và Quyết định tiếp nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3. Minh chứng về Luận án tiến sĩ được đăng tải trên website của Thư viện nước sở tại hoặc thư viện của cơ sở giáo dục cấp bằng (đường link); Minh chứng về các bài báo khoa học quốc tế được đăng trên mạng (nếu có, chỉ cần gửi các đường link).

Hồ sơ cần nộp du học toàn phần chương trình Thạc sĩ

ĐỐI VỚI NGƯỜI DU HỌC TOÀN PHẦN TẠI NƯỚC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Hồ sơ gồm có:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Download tại: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc

2. Một (01) bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt văn bằng Thạc sĩ (nếu du học tại Trung Quốc nộp 01 bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt chứng chỉ học vị thạc sĩ)

3. Một (01) bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt bảng điểm Thạc sĩ;

4. Một (01) bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt phụ lục văn bằng Thạc sĩ (nếu có);

5. Các văn bản thể hiện tính hợp pháp trước khi học Thạc sĩ, gồm:

5.1. Một (01) bản sao văn bằng đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
5.2. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

6. Văn bản xác định học tập ở nước ngoài: có thể là xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại, hoặc là bản sao hộ chiếu có: trang chính, visa sinh viên (hoặc thẻ cư trú mục đích du học) đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh phù hợp với thời gian học (có đối chiếu với hộ chiếu gốc khi nộp hồ sơ) ; hoặc Quyết định cử đi học Thạc sĩ nước ngoài học tập và quyết định thu nhận công tác sau khi học xong.

7. Văn bản công nhận chương trình giáo dục của cơ sở giáo dục nơi cấp văn bằng đã được kiểm định chất lượng hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp bằng (nếu có).

8. Văn bản công nhận chương trình giáo dục của cơ sở giáo dục nơi cấp văn bằng đã được kiểm định chất lượng hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp bằng (nếu có).

ĐỐI VỚI NGƯỜI DU HỌC TOÀN PHẦN TẠI NƯỚC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (và trình độ CHUYÊN GIA ở LIÊN BANG NGA)
 1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp download tại: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc
 2. Một (01) bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt văn bằng Đại học; (nếu du học tại Trung Quốc nộp 01 bản sao công chứng dịch học vị đại học)
 3. Một (01) bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt kết quả học tập Đại học;
 4. Một (01) bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt phụ lục văn bằng (nếu có);
 5. Văn bản xác định học tập ở nước ngoài: có thể là xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại, hoặc là bản sao hộ chiếu có: trang chính, visa sinh viên (hoặc thẻ cư trú mục đích du học) đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh phù hợp với thời gian học (có đối chiếu với hộ chiếu gốc khi nộp hồ sơ) hoặc Quyết định của Bộ GDĐT cử đi nước ngoài học tập và quyết định thu nhận công tác sau khi học xong.
 6. Văn bản công nhận chương trình giáo dục của cơ sở giáo dục nơi cấp văn bằng đã được kiểm định chất lượng hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp bằng (nếu có).

Hồ sơ mẫu du học toàn phần Tiến sĩ

Mẫu 01:

Hồ sơ mẫu du học toàn phần chương trình Đại học

Mẫu 01. Du học toàn phần tại Vương quốc Anh.

 1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng Đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (đăng ký tại Phòng Quản lí thi tuyển sinh và Công nhận văn bằng; hoặc download tại: http://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc
 2. Một (01) bản sao văn bằng Đại học, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 3. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập Đại học, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 4. Bản sao công chứng hộ chiếu: trang chính của hộ chiếu, trang visa du học, trang đóng dấu ngày xuất, và ngày nhập cảnh phù hợp với thời gian học Đại học tại Vương quốc Anh.

Mẫu 02. Du học toàn phần tại Trung Quốc

 1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (đăng ký tại Phòng Quản lí thi tuyển sinh và Công nhận văn bằng; hoặc download tại: http://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc
 2. Một (01) bản sao văn bằng Đại học, kèm theo bản dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 3. Một (01) bản sao học vị Đại học, kèm theo bản dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 4. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập Đại học, kèm theo bản dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 5. Bản sao giấy xác nhận của ĐSQ Việt Nam ở Trung Quốc (có xác nhận ông/bà đã hoàn thành khóa học Đại học chuyên ngành Kinh tế, từ 09/ 2008 tới 07/2012, tại trường Đại học Bắc Kinh, tại Trung Quốc).

Mẫu 03. Du học toàn phần Thạc sĩ tại LB Nga

 1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (đăng ký tại Phòng Quản lí thi tuyển sinh và Công nhận văn bằng; hoặc download tại: http://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc
 2. Một (01) bản sao văn bằng Đại học (hoặc bằng Chuyên gia – Specialist), kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 3. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập Đại học (hoặc kết quả học tập Chuyên gia – Specialist), kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 4. Bản sao Quyết định Bộ giáo dục cử học viên đi học theo đề án 322 và Quyết định nhận về sau khi đã hoàn thành 05 năm học Đại học tại LB Nga; (hoặc xác nhận của Phòng quản lý Lưu học sinh tại LB Nga).

Hồ sơ mẫu Thạc sĩ

Mẫu 01. Du học toàn phần Thạc sĩ tại Vương quốc Anh.

 1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng Thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (đăng ký tại Phòng Quản lí thi tuyển sinh và Công nhận văn bằng; hoặc download tại: http://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc
 2. Một (01) bản sao văn bằng Thạc sĩ, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 3. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập Thạc sĩ, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 4. Bản sao công chứng hộ chiếu: trang chính của hộ chiếu, trang visa du học, trang đóng dấu ngày xuất, và ngày nhập cảnh phù hợp với thời gian học Thạc sĩ tại Vương quốc Anh.
 5. Bản sao công chứng văn bằng Đại học do ĐH Bách Khoa Hà Nội cấp.
 6. Bản sao công chứng bảng điểm Đại học do ĐH Bách Khoa Hà Nội cấp.

Mẫu 02. Du học toàn phần Thạc sĩ tại Trung Quốc

 1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (đăng ký tại Phòng Quản lí thi tuyển sinh và Công nhận văn bằng; hoặc download tại:http://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc
 2. Một (01) bản sao văn bằng Thạc sĩ, kèm theo bản dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 3. Một (01) bản sao học vị Thạc sĩ, kèm theo bản dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 4. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập Thạc sĩ, kèm theo bản dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 5. Bản sao giấy xác nhận của ĐSQ Việt Nam ở Trung Quốc (có xác nhận ông/bà đã hoàn thành khóa học Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế, từ 09/ 2008 tới 07/2012, tại trường Đại học Bắc Kinh, tại Trung Quốc).
 6. Bản sao công chứng văn bằng Đại học do ĐH Kinh tế quốc dân cấp;
 7. Bản sao công chứng bảng điểm do ĐH Kinh tế quốc dân cấp.

Mẫu 03. Du học toàn phần Thạc sĩ tại LB Nga

 1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (đăng ký tại Phòng Quản lí thi tuyển sinh và Công nhận văn bằng; hoặc download tại: http://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc
 2. Một (01) bản sao văn bằng Thạc sĩ, kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 3. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập Thạc sĩ, kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 4. Bản sao Quyết định Bộ giáo dục cử đi học theo đề án 322 và Quyết định nhận về sau khi đã hoàn thành 02 năm học Thạc sĩ tại LB Nga;
 5. Một (01) bản sao văn bằng Đại học học ở LB Nga, kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 6. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập Đại học ở LB Nga, kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 7. Bản sao hộ chiếu có visa sinh viên và ngày xuất nhập cảnh phù hợp với thời gian học Đại học tại LB Nga.

Hồ sơ cần nộp

Tháng Chín 17, 2013 12:49 sáng

ĐỐI VỚI NGƯỜI DU HỌC TOÀN PHẦN TẠI NƯỚC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG

 1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (đăng ký tại Phòng Quản lí thi tuyển sinh và Công nhận văn bằng; hoặc download tại: http://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc
 2. Một (01) bản sao văn bằng, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 3. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 4. Một (01) bản sao phụ lục văn bằng, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có);
 5. Văn bản xác định học tập ở nước ngoài: có thể là xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại, hoặc là bản sao hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh phù hợp với thời gian học (có đối chiếu với hộ chiếu gốc khi nộp hồ sơ) hoặc Quyết định cử đi nước ngoài học tập và quyết định thu nhận công tác sau khi học xong.
 6. Văn bản công nhận chương trình giáo dục của cơ sở giáo dục nơi cấp văn bằng đã được kiểm định chất lượng hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp bằng (nếu có).

Hồ sơ cần nộp

Tháng Chín 17, 2013 12:36 sáng

ĐỐI VỚI NGƯỜI DU HỌC TOÀN PHẦN TẠI NƯỚC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

 1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (đăng ký tại Phòng Quản lí thi tuyển sinh và Công nhận văn bằng; hoặc download tại: https://www.dropbox.com/s/x2oyj3ot71rgfz5/Don%20de%20nghi%20CNVB.doc
 2. Một (01) bản sao văn bằng, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 3. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 4. Một (01) bản sao phụ lục văn bằng, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có);
 5. Văn bản xác định học tập ở nước ngoài: có thể là xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại, hoặc là bản sao hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh phù hợp với thời gian học (có đối chiếu với hộ chiếu gốc khi nộp hồ sơ) hoặc Quyết định cử đi nước ngoài học tập và quyết định thu nhận công tác sau khi học xong.
 6. Văn bản công nhận chương trình giáo dục của cơ sở giáo dục nơi cấp văn bằng đã được kiểm định chất lượng hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp bằng (nếu có).

2. GỬI HỒ SƠ QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN:

Gửi 01 bộ hồ sơ như hướng dẫn, kèm theo biên lai chuyển lệ phí công nhận văn bằng theo địa chỉ của Trung tâm Công nhận văn bằng, Cục Quản lý chất lượng.

Lưu ý: chỉ gửi các bản sao công chứng (tiếng nước ngoài thì công chứng dịch). Trung tâm Công nhận văn bằng không thu bản gốc qua đường bưu điện vì có thể xả ra thất lạc.

Mức thu phí:

1. Thu 500.000 đồng/ văn bằng đối với các loại văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam du học ở nước ngoài.

2. Thu 250.000 đồng/ văn bằng đối với các loại văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục Việt Nam (bao gồm cả các chương trình liên kết đào tạo bán phần tại Việt Nam như: 2+2; 3+1…).

3. Thu 250.000 đồng/ văn bằng đối với các loại văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp (ví dụ: Trường đại học RMIT hoạt động tại Việt Nam).

a) Chuyển phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng về Cục Quản lý chất lượng vào tài khoản:

NGÂN HÀNG TÊN TÀI KHOẢN SỐ TÀI KHOẢN
Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - CN Sở giao dịch I, Hà Nội LÊ TIẾN DŨNG 12010003833333
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Hà Nội LÊ TIẾN DŨNG 0021000033333

Khi làm thủ tục chuyển khoản, lưu ý mục “Nội dung chuyển tiền” của giấy nộp tiền để chuyển khoản cần ghi đầy đủ thông tin: “phí công nhận văn bằng cho ông/bà: <tên người có văn bằng cần công nhận>, ngày tháng năm sinh”.

(Ví dụ: Phi CNVB cho ong: Nguyen Van A, 12/12/1980)

Lưu ý: phải đầy đủ hồ sơ như hướng dẫn trong mục Hồ sơ cần nộp mới gửi chuyền tiền, vì Cục sẽ không thể trả lại tiền cho người nộp hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng.

❤️Hotline/Zalo/Viber/Whatapp: 0837333335

✳️Hanoi:02466888684
(102 H50 Ngách 41/27 Phố Vọng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội)
✳️Hochiminh: 02822656666
(54 Đường Năm Châu, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh)
✳️Danang: 0988262616
(37B Paster, Q Hải Châu, Đà Nẵng)
✳️Quangbinh: 0903295730/ 02323868666
(64 Hoàng Diệu, Đồng Hới, Quảng Bình)
♻️Email: DUHOCXANH@GMAIL.COM - VIETGREENEDU@GMAIL.COM
Tìm thêm thông tin tại www.DUHOCXANH.com
Kênh Youtube: www.youtube.com/vietgreenvisa
Theo dõi tại Facebook: www.facebook.com/vietgreenedu

BACK TO TOP