• 14/01/2017 09:45:51 | 2054 lượt xem

Top 100 trường đại học tốt nhất thế giới

Bảng xếp hạng Đại học hàng đầu thế giới danh gia nhất năm 2015 là The Times Higher Education World University Rankings do tạp chí Times Higher Education (Vương Quốc Anh) hợp tác với Thomson Reuters (gọi tắt là bảng xếp hạng THE). Times Higher Education chỉ xếp hạng 800 trường Đại học hàng đầu thế giới đến từ 70 quốc gia (Trong năm 2014 con số này là 400 trường đến từ 40 quốc gia). Đây là một trong những ấn phẩm danh tiếng và là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất về giáo dục Đạị Học toàn cầu bao gồm thông tin cập nhật, phân tích và bình luật của các chuyên gia giáo dục nổi tiếng thế giới. Tạp chí này được xuất bản hàng tuần và phát hành rộng khắp thế giới qua ấn phẩm in và điện tử.

Các trường Đại học Úc lên hạng trong bảng đánh giá Times Higher Education

Hằng năm tạp chí The Times Higher Education tiến hành một dự án nghiên cứu chuyên sau và công bố danh sách 400 trường Đạị Học hàng đầu thế giới – nổi tiếng về chất lượng giảng dạy và nghiên cứu. Bảng xếp hạng các trường Đạị Học thế giới của tạp chí Times Higher Education là bảng xếp hạng toàn diện và được kiểm định chặt chẽ nhất. Bảng xếp hạng này dựa trên 13 chỉ số đánh giá, chia làm năm nhóm để đánh giá thế mạnh về các hoạt động cốt lõi của một trường Đạị Học: Giảng dạy – môi trường học tập; Nghiên cứu – bài báo, thu nhập và danh tiếng; Trích dẫn – tầm ảnh hưởng của nghiên cứu với thế giới; Nguồn thu đến từ ngành công nghiệp – phát minh, sáng chế; Tầm ảnh hưởng quốc tế- giảng viên, lượng sinh viên quốc tế học, công bố nghiên cứu.

Các tiêu chí của THE tập trung vào chất lượng giảng dạy và nghiên cứu của mỗi trường chứ không đánh giá cao yếu tố truyền thống và danh tiếng. Các thông số được Tập đoàn Dữ liệu toàn cầu Thomson Reuters thu thập, phân tích và thẩm định. 50 chuyên gia hàng đầu của 15 quốc gia đến từ tất cả các châu lục cùng đưa ra bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng này được coi là tiêu chuẩn vàng về đánh giá danh tiếng và chất lượng của các trường Đại học.

World University Rankings 2015 -2016

Top 100 trường Đại học tốt nhất trên thế giới 2015 -2016

Rank/Thứ hạng Title – Tên trường/ Quốc gia- Vũng lãnh thổ
1 California Institute of Technology

 

United States of America

2 University of Oxford

 

United Kingdom

3 Stanford University

 

United States of America

4 University of Cambridge

 

United Kingdom

5 Massachusetts Institute of Technology

 

United States of America

6 Harvard University

 

United States of America

7 Princeton University

 

United States of America

8 Imperial College London

 

United Kingdom

9 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich

 

Switzerland

10 University of Chicago

 

United States of America

11 Johns Hopkins University

 

United States of America

12 Yale University

 

United States of America

13 University of California, Berkeley

 

United States of America

14 University College London

 

United Kingdom

15 Columbia University

 

United States of America

16 University of California, Los Angeles

 

United States of America

17 University of Pennsylvania

 

United States of America

18 Cornell University

 

United States of America

19 University of Toronto

 

Canada

20 Duke University

 

United States of America

21 University of Michigan

 

United States of America

22 Carnegie Mellon University

 

United States of America

23 London School of Economics and Political Science

 

United Kingdom

24 University of Edinburgh

 

United Kingdom

25 Northwestern University

 

United States of America

26 National University of Singapore

 

Singapore

27 King’s College London

 

United Kingdom

28 Karolinska Institute

 

Sweden

29 LMU Munich

 

Germany

30 New York University

 

United States of America

31 École Polytechnique Fédérale de Lausanne

 

Switzerland

32 University of Washington

 

United States of America

33 University of Melbourne

 

Australia

34 University of British Columbia

 

Canada

35 KU Leuven

 

Belgium

36 University of Illinois at Urbana-Champaign

 

United States of America

37 Heidelberg University

 

Germany

38 McGill University

 

Canada

=39 University of California, San Diego

 

United States of America

=39 University of California, Santa Barbara

 

United States of America

41 Georgia Institute of Technology

 

United States of America

42 Peking University

 

China

43 University of Tokyo

 

Japan

44 University of California, Davis

 

United States of America

45 University of Hong Kong

 

Hong Kong

46 University of Texas at Austin

 

United States of America

47 Tsinghua University

 

China

48 Wageningen University and Research Center

 

Netherlands

49 Humboldt University of Berlin

 

Germany

50 University of Wisconsin-Madison

 

United States of America

51 Brown University

 

United States of America

52 Australian National University

 

Australia

53 Technical University of Munich

 

Germany

54 École Normale Supérieure

 

France

55 Nanyang Technological University

 

Singapore

56 University of Manchester

 

United Kingdom

57 University of Sydney

 

Australia

58 University of Amsterdam

 

Netherlands

59 Hong Kong University of Science and Technology

 

Hong Kong

60 The University of Queensland

 

Australia

61 Washington University in St Louis

 

United States of America

62 Utrecht University

 

Netherlands

63 University of North Carolina at Chapel Hill

 

United States of America

64 Boston University

 

United States of America

65 Delft University of Technology

 

Netherlands

66 University of Minnesota

 

United States of America

67 Leiden University

 

Netherlands

68 University of Southern California

 

United States of America

69 University of Bristol

 

United Kingdom

70 Durham University

 

United Kingdom

71 Erasmus University Rotterdam

 

Netherlands

72 Free University of Berlin

 

Germany

73 Monash University

 

Australia

74 University of Groningen

 

Netherlands

75 Pennsylvania State University

 

United States of America

 

76 University of Glasgow

 

United Kingdom

77 University of Helsinki

 

Finland

78 University of Tübingen

 

Germany

79 University of Pittsburgh

 

United States of America

80 University of Warwick

 

United Kingdom

81 Uppsala University

 

Sweden

82 University of Copenhagen

 

Denmark

83 University of New South Wales

 

Australia

84 University of Freiburg

 

Germany

85 Seoul National University

 

South Korea

86 University of St Andrews

 

United Kingdom

87 Vanderbilt University

 

United States of America

88 Kyoto University

 

Japan

89 Maastricht University

 

Netherlands

90 Emory University

 

United States of America

91 Lund University

 

Sweden

92 Ohio State University

 

United States of America

93 University of Exeter

 

United Kingdom

94 University of Bonn

 

Germany

95 Georgetown University

 

United States of America

96 McMaster University

 

Canada

97 University of Sheffield

 

United Kingdom

98 Queen Mary University of London

 

United Kingdom

99 University of Göttingen

 

Germany

100 Michigan State University

 

United States of America

Trên đây là danh sách 100 trường Đại học tốt nhất thế giới năm 2015-2016 do Times Higher Education công bố. 3 trường Đại học hàng đầu thế giới đó là: California Institute of Technology xếp thứ nhất, sau đó là University of Oxford xếp thứ 2, xếp thứ 3 là Stanford University.

Các bài viết khác

BACK TO TOP