Học tiếng: 0916.129.567
Du học: 0989.313.339
Menu
vietnam duc
Học tiếng Đức

Các khóa luyện thi

            

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP 2018

                           

Khóa
Học

Tháng

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Nội Dung

A1

Ngày KG

15.01

26.02

24.03

21.04

19.05

16.06

21.07

11.08

15.09

13.10

10.11

ĐỢI
LỊCH
THI
2019

Ngày KT

23.03

20.04

18.05

15.06

13.07

10.08

14.09

05.10

09.11

07.12

04.01

 

A2

Ngày KG

15.01

26.02

24.03

21.04

19.05

16.06

21.07

11.08

15.09

13.10

10.11

Ngày KT

23.03

20.04

18.05

15.06

13.07

10.08

14.09

05.10

09.11

07.12

04.01

 

B1

Ngày KG

15.01

26.02

24.03

21.04

19.05

16.06

21.07

11.08

15.09

13.10

10.11

Ngày KT

23.03

20.04

18.05

15.06

13.07

10.08

14.09

05.10

09.11

07.12

04.01

 

B2

Ngày KG

15.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày KT

23.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LTA1

Ngày KG

15.01

21.02 (*)

26.03

02.05 (*)

21.05

không KG

16.07 (*)

20.08 (*)

không KG

08.10 (*)

05.11 (*)

Ngày KT

07.02

14.03

20.04

26.05

15.06

08.08

12.09

31.10

28.11

 

LTA2

Ngày KG

15.01

21.02 (*)

26.03

02.05 (*)

21.05

không KG

16.07

20.08 (*)

không KG

08.10 (*)

05.11 (*)

Ngày KT

07.02

14.03

20.04

26.05

15.06

08.08

12.09

31.10

28.11

 

LTB1

Ngày KG

Không KG

29.01 (*)

Không KG

02.04 (*)

07.05

11.06

23.07

06.08

10.09

08.10

05.11

Ngày KT

03.03

28.04

02.06

07.07

18.08

01.09

06.10

03.11

01.12

Ngày KG

26.02

23.04

28.05

25.06

 

27.08

 

22.10

19.11

Ngày KT

17.03

18.05

23.06

21.07

22.09

17.11

15.12

 

 

                       

Chú Ý:

                         

Tháng 2 (*): - Lớp LTA1 và LTA2 Start vào mùng 6 Tết, học 19 buổi từ thứ 2 tới thứ 7

                         - Lớp LTB1 học 2 từ 29.01 tới 07.02 (9 buổi) và 21.02 tới 04.03 (11 buổi)

Tháng 4, 7, 8, 10, 11 (*): - Lớp LTA1 và LTA2 học cả thứ 7 vào 2 tuần cuối.

                                                - Lớp LTB1 02.04 học bù 1 buổi cho ngày giỗ.

Các ngày nghỉ lễ:

                           
                           
                           
           

 

 

             
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

LỊCH THI TẠI GOETHE 2018

                           

Khóa
Học

Tháng

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Nội Dung

A1-A2

Ngày Thi

16-17.01

08-09.02

15-16.03

26-27.04

28-29.05

18-19.06

Ko Thi

09-10.08

13-14.09

Ko Thi

01-02.11

29-30.11

ĐK T.T

08.01

31.01

07.03

17.04

17.05

08.06

01.08

05.09

24.10

21.11

ĐK Oln

03.01

26.01

02.03

12.04

14.05

05.06

27.07

30.08

19.10

16.11

 

B1

Ngày Thi

23-27.01

Ko Thi

05-09.03

Ko Thi

02-05.05

04-08.06

09-13.07

20-24.08

04-08.09

08-12.10

05-09.11

03-07.12

19-23.03

22-26.05

25-29.06

23-27.07

24-28.09

19-23.11

17-21.12

ĐK T.T

15.01

09.02

19.04

25.05

29.06

10.08

24.08

27.09

26.10

23.11

09.03

11.05

15.06

13.07

14.09

09.11

07.12

ĐK Oln

10.01

06.02

16.04

22.05

26.06

07.08

21.08

24.09

23.10

20.11

06.03

08.05

12.06

10.07

11.09

06.11

04.12

                           

Chú Ý:

                         

Bắt đầu từ tháng 3, viện Goethe tổ chức thi 2 lần/tháng đủ cả 4 kỹ năng.

                             

 

 

 

 

 

 

                         

LỊCH HỌC THỬ NĂM 2018

                         

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A1

4

 

8

10

2

5

10

1

5

3

1

5

Ngữ pháp A1

9

 

13

10

8

12

17

7

11

9

6

11

Ngữ pháp A2

10

 

14

11

9

13

18

8

12

10

7

12

Hướng dẫn luyện thi B1

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm