Học tiếng: 0916.129.567
Du học: 0989.313.339
Menu
vietnam duc

TUYỂN DỤNG

 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN DESIGNER

  17/10/2018 - 991 lượt xem
  Do nhu cầu phát triển và mở rộng qui mô của công ty, công ty cần tuyển nhân sự cho vị trí nhân viên DESIGNER  ..
 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PR - MARKETING

  11/09/2018 - 976 lượt xem
  Do nhu cầu phát triển và mở rộng qui mô của công ty, công ty cần tuyển nhân sự cho vị trí nhân viên PR - MARKETING..
 • TUYỂN DỤNG TRỢ GIẢNG

  11/09/2018 - 1445 lượt xem
  Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và hỗ trợ học viên tốt hơn trong việc học, công ty cần tuyển dụng nhân sự cho trung tâm đào tạo tiếng Đức Henry Vu tại Hà Nội....
 • TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TẠI PHÚ AN

  11/09/2018 - 1109 lượt xem
  Do nhu cầu phát triển và mở rông qui mô của công ty, công ty cần tuyển dụng nhân sự cho trung tâm đào tạo tiếng Đức Henry Vu tại Hà Nội..